• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
 

برقو کاری

برقو کاری و اصول آن

برقو و برقوکاری :

  برقو ابزاری استوانه ای یا مخروطی شکل است که از لبه های برنده با شیار مستقیم یا مارپیچ تشکیل شده است و از آن برای پرداخت سوراخ های استوانه ای و مخروطی استفاده می شود .

به منظور ایجاد کیفیت سطح بالاتر و رفع بعضی از عیوب در سوراخ ها از فرایند برقوکاری استفاده می شود.

 سوراخ های ایجاد شده توسط مته و مته خزینه دارای کیفیت سطح و دقت پایین می باشند. با استفاده از برقو می توان این مشکلات را برطرف کرد. در برقوکاری، براده های خیلی ریز و ظریف از سطح سوراخ برداشته  می شوند.

عملیات برقو کاری باید با حرکات هم زمان خطی و دورانی باشد .

برقو را می توان یک ابزار برشی گردان مانند مته دانست. با این تفاوت که مته با لبه های برندة پیشانی  و برقو با لبه های برندة جانبی خود براده برداری می کند. این کار موجب ایجاد کیفیت سطح در سوراخ می شود. این ابزار دارای چند لبة برنده است که به وسیله آنها می توان سوراخ ها را به اندازه دقیق و کیفیت سطح مطلوب براده برداری کرد .

اصول و نکات فنی در برقوکاری:

- جهت چرخش برقو چه در هنگام برقوکاری چه در هنگام بیرون آوردن برقو حتمآ باید در جهت لبه برنده قطعه باشد ( ساعت گرد )

- برقو باید کاملا عمودی باشد

- میزان نیروی افقی ( چرخشی ) و عمودی ( خطی ) باید متناسب باشد و به آرامی اعمال شود

- سوراخ ایجاد شده روی قطعه کار برای برقوکاری باید متناسب با مشخصات برقو باشد. ( استفاده از جداول استاندارد )