• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
 

حداقل عمق اتصال در پیچها

نحوه محاسبه عمق اتصال پیچ متناسب با سختی پیچ و سختی جنس قطعه

در هنگام سوراخکاری برای قلاویز و بستن پیچ باید دقت داشت که عمق دنده ایجاد شده مناسب باشد تا حداقل اندازه استاندارد آن رعایت شود .

مقدار عمق اتصال ضریبی از قطر پیچ انتخاب شده میباشد که میتواند بزرگتر یا کوچکتر از یک باشد . مقدار این ضریب رابطه مستقیمی با سختی پیچ و سختی جنس قطعه دارد و هر چه قدر این مقادیر سختی زیادتر باشد , باید از ضریب کوچکتری استفاده کرد .

برای مشخص کردن حداقل عمق اتصال در پیچها میتوان از جدول زیر استفاده کرد .

به یاد داشته باشید مقدار مشخص شده در جدول مربوط به حداقل عمق اتصال در پیچها میباشد و گاه آزاد بعد از قلاویز هم باید در نظر گرفته شود تا اتصال مناسبی داشته باشیم.