• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
2.82.514
قطر یا سایز ( D )  
طول ( L )  

پین چاکدار

دانلود استاندارد

P-1481-08-040

با مشخص نمودن مقادیر قطر و طول پین چاکدار مورد نظر خود را انتخاب نمایید
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند
در صورت استفاده از تلفن همراه, برای مشاهده نقشه قطعه, تلفن همراه خود را به صورت افقی نگهدارید

پین چاکدار 2.5x14

پوشش سیاه ( سمانته )
قطر سوراخ مورد نیاز جهت نصب 2.50
پین چاکدار 2.5x14 1346 1035 تومان موجودی :200