• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
33
ضخامت ( H )  

خار متری

K-6885(L)-03-03

با مشخص نمودن مقدار ضخامت چهار پهلو یا خار متری مورد نظر خود را انتخاب نمایید
مقدار سفارش ضریبی از 10 سانتی متر می باشد
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند
در صورت استفاده از تلفن همراه, برای مشاهده نقشه قطعه, تلفن همراه خود را به صورت افقی نگهدارید

خار متری 3

خار متری 3 * 3 ( 10 سانتی متری ) 3600 3100 تومان موجودی :23